Pengurus Harian

SUSUNAN PENGURUS HARIAN
PERHIMPUNAN FITOPATOLOGI INDONESIA
PERIODE 2012-2013

Ketua   :   Dr. Nasril Nasir
     
Ketua Pengganti   :   Dr. Ir. Eliza Suryati Rusli, M.Si.
     
Sekretaris Jenderal   :   Prof. Dr. Ir. Achmadi Priyatmojo, M.Sc.
     
Bendahara   :   Suryanti, S.P., M.P.
   
@2012 Perhimpunan Fitopatologi Indonesia